Czy wiesz jak długo
będzie pracowało Twoje serce?

Masz stresującą pracę? Palisz papierosy, masz nadwagę lub podwyższony poziom cholesterolu? Chcesz zdiagnozować swoje serce?
Zrobimy to w zaledwie 30 minut!
  • kompleksowy pakiet badań kardiologicznych
  • spoczynkowe badanie EKG
  • rozszerzone badanie krwi o profilu kardiologicznym
  • markery nowotworowe
  • konsultacja lekarska z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu
  • badanie tkanki tłuszczowej brzusznej
  • zalecenia diety zdrowej dla serca
  • BEZPŁATANA teleopieka dla osób ze zdiagnozowanymi problemami układu sercowo naczyniowego!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? Wypełnij formularz. Skontaktujemy się w 24h.

Podając nam swój numer telefonu zgadzasz się na otrzymywanie od Nas informacji handlowych w formie rozmowy telefonicznej oraz wysyłki sms, mms w rozumieniu art. 172ust.1 prawa telekomunikacyjnego.
Podając nam swój adres e-mail zgadzasz się na otrzymywanie od Nas informacji handlowych poprzez wysyłkę wiadomości e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO*), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail.

Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem odo@telemedycynapolska.pl.

* RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.